Acatistul Sfantului Nicolae Planas – ocrotitorul celor căsătoriți

Se zic rugaciunile incepatoare, dupa care…

Condacul I

Sfinte Nicolae Planas, cel care din copilărie ai prins drag de biserică și care copil fiind pe ascuns mergeai în Lăcașul Domnului de pe moșia părinților tăi, fredonând cântările auzite în timpul slujbei pentru a-ți bucura sufletul cu ele, auzi rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul I

Fiind bine-plăcut Domnului încă din fragedă pruncie, mijlocește cu puterea rugăciunii tale împăcarea dintre noi și caută spre sufletele noastre goale de dragoste pentru a le umple cu credință față de Cel de Sus și față de învățăturile Sale pentru a ne împăca și a grăi cu bucurie ție acestea:

Bucură-te copil plăcut Domnului, care ai vestit cu vocea ta bucuria credinței.

Bucură-te cel ce de mic copil știai rânduiala Liturghiei și rânduiește cu înțelepciune viața noastră.

Bucură-te cel care de copil ai știut importanța simplității,

Bucură-te cel care din pruncie ai îndrăgit curățenia sufletească,

Bucură-te cel care de mic ai primit ca dar harisma înainte-vederii

Bucură-te cel ce iubești familiile și dorești pacea lor,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul II

Rămas fără tată din tinerețe, te-ai mutat la Atena cu mama ta unde te-ai căsătorit și ai avut fiu. Pierzându-ți soția la scurtă vreme nu ai deznădăjduit, ci punându-ți încrederea în voia lui Dumnezeu ai continuat a-ți dedica viața Lui, grijind sufletele oamenilor fără a te opri nicio zi din Dumnezeiasca Liturghie timp de peste 50 de ani. Prin asta ai ajutat pe mulți să găsească drumul cel bun în viață, știind toți că sfatul tău este sfatul Domnului și că rugăciunile tale sunt bine-primite în fața Sa. Drept pentru care ne rugăm: auzi-ne și pe noi, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul II

Cuprins fiind de dragoste față de oameni, nu te-ai odihnit nicio clipă oferind prind slujbele și sfaturile tale liniște sufletelor tulburate de cele oamenești, căutând tot timpul a le pune în viața în bună rânduială și a le descoperi lor voia Lui Dumnezeu, care este cu mult peste înțelepciunea omenească și atotștiutoare. Pentru asta oamenii te căutau și fără să vrei ai devenit preotul întregii Atene, drept pentru care te rugăm ascultă rugăciunea noastră în care îți zicem așa:

Bucură-te cel care peste 50 de ani în fiecare zi ai ținut sfânta Liturghie,

Bucură-te cel care din dragoste față de oameni îi pomeneai ani la rând fără a cere nicio răsplată,

Bucură-te cel care toată viața ai mâncat numai o dată în zi restul timpului petrecându-l în rugăciune,

Bucură-te cel care înțelege slăbiciunile omenești și se roagă pentru depășirea lor,

Bucură-te cel care ai iubit oamenii ca pe tine însuți și ai făcut totul ca să le vindeci sufletul,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul III

Deși duceai o viața aspră în post, rugăciune și privegheri, nu te-ai îmbolnăvit niciodată, toate acestea făcându-le cu dragoste față de Dumnezeu și oameni, aceasta fiind cea mai mare bucurie a ta. De asta bisericuțele unde slujeai deveneau locuri de mângâiere și scăpare pentru mulți care căutau liniște și răspunsuri la întrebările vieții. Pentru că și noi căutăm răspunsuri pentru a ne îndrepta căsnicia și a trăi împăcați te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul III

Deși aveai mare trecere în fața lui Dumnezeu celui Drept și fiind fără de păcat, te considerai cel mai nevrednic dintre toți oamenii dând dovadă de adevărată smerenie. Prin acest fel de a fi, pe mulți i-ai făcut să cugete asupra păcatelor lor și rod bun ai semănat în ogorul sufleletului lor căutând ca după ce te-au cunoscut să se îndrepte pe calea cea bună. Pentru asta, te rugăm, pune și în sufletele noastre sâmânță de gând bun și bună viețuire,  ca împreună să-ți cântăm:

Bucură-te cel care ai fost model de cuvioșenie atenienilor și nu numai lor,

Bucură-te cel care aveai răbdare și pentru cel mai păcătos,

Bucură-te cel care n-ai supărat pe nimeni,

Bucură-te cel care nu s-a supărat pe nimeni,

Bucură-te cel care avea milă de orișicare,

Bucură-te cel care s-a nevoit întru Domnul cu bucurie

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul IV

Toți cei care te-au cunoscut laudă smerenia și modestia ta. Toate neajunsurile din partea oamenilor le-ai primit cu îndelungă răbdare, tăcere și rugăciune drept pentru care ai primit de la Dumnezeu har de a face minuni pentru toți cei necăjiți, dar îndeosebi pentru cei căsătoriți aducând în caselele lor la vreme de necaz bună înțelegere, pace și bucurie, stand stavilă cu rugăciunile tale ispitirilor celui rău. Pentru acestea, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul IV

„Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi” le spuneai celor care se minunau de puterea ta de a te jertfi Domnului zi de zi în rugăciune și pentru râvna ta se întorceau și ei cu gândul la Domnul, lăsându-și sufletul în grija Lui. Așa și noi astăzi ne închinăm Lui pentru iertarea păcatelor noastre, pentru înțelepțire, dragoste și unire lăsând deoparte gândul cel rău care ne tulbură sufletul știind că putera Lui este peste puterea celui care ne vrea răul. Drept pentru care, cu dragoste îți zicem ție așa:

Bucură-te cel cel care ajuta familii nevoiașe atât material cât și sufletește,

Bucură-te cel care ajuta orfanii și văduvele,

Bucură-te cel care plăteai studiile celor săraci făra că nimeni să știe,

Bucură-te cel care ai căsătorit multe fete sărace pentru a le izbăvi de stricăciune,

Bucură-te cel care ai adus liniștea și pacea în multe familii tulburate,

Bucură-te cel care ai înțelepțit prin harul tău soții căzuți în păcat,

Bucură-te cel care nu suferea stricăciunea și întorcea spre Domnul pe cel neputincios,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul V

Credința neîndoielnică și evlavia avută în săvârșirea sfintelor tale datorii a fost vădită lumii când ai împărtășit leprosul și Sfântul Trup al Domnului nu l-a putut înghiți fiind gura sa mult prea distrusă: Căzând anafura din gura leprosului nu ai pregetat a o lua repede în gura ta pentru a nu se risipi această binecuvântare Dumnezeiască și se face păcat, fără a păți nimic mai apoi. Asta pentru că a ta credința a fost și este mai puternică decât boala, drept pentru care, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul V

Fiind învrednicit de haruri Dumnezeiești nu ți-a fost nici scârbă și nici frică nu ai avut să iei Trupul Domnului căzut din gura leprosului și sa-L înghiți, socotind că puterea lui Dumnezeu este peste puterea bolii. Așa socotește te rugăm și acum necazul nostru, arâtând că puterea Celui de Sus poate înfrânge tulburarea abătută de cel rău spre casa noastră, distrugând toate vicleniile sale așa cum a distrus microbul leprei din anafura căzută din gura leprosului. Și drept mulțumire pentru aceasta, îți zicem ție așa:

Bucură-te cel care l-ai pus pe Dumnezeu mai sus de tot și de toate,

Bucură-te cel a cărui credință este de nepătruns pentru noi,

Bucură-te cel care nu te-ai temut toată viața de nimic, decât să nu-l superi pe Dumnezeu,

Bucură-te cel care ai dat speranță oamenilor,

Bucură-te cel care cunoaște puterea credinței și o trăiește,

Bucură-te cel care știe că toate sunt posibile în Domnul,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul VI

Odată, la prăznuirea Sfântului Mucenic Foca, una din ficele tale duhovnicești a văzut apărând în spatele tău un preot cu camifalcă ce urmărea slujba. Intrebându-te cine e, pentru că nu avea ce căuta acolo, i-ai făcut cunoscut că e însuși Sfântul a cărui pomenire se făcea în acea zi. Dar pentru tine asta era ceva firesc. Având mare comuniune cu sfinții ți se părea ceva firesc a-i vedea,  în timp ce pentru ea dar și pentru noi este ceva peste putință a înțelege cum e posibil. Primind acest dar de la Domnul pentru evlavia ta, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul VI

Primind harul de a vedea sfinții te-ai dovedit a fi demn de încrederea lui Dumnezeu pentru viața sfințită pe care ai dus-o pe pământ, prin aceasta binecuvântându-te cu multe daruri folositoare oamenilor, printre care și darul de aduce pe drumul ce bun sotii rătăciți pe cărări neplăcute Domnului. Făcând toate după placul Celui de Sus a arătat prin harismele tale că ești bineplăcut Lui și că ai trecere înaintea Sa, drept pentru care ne rugăm ție așa:

Bucură-te cel care ai putut vedea Sfinții încă din timpul vieții,

Bucură-te cel care ca un Sfânt ai trăi pe pământ,

Bucură-te cel care nu suportă minciuna,

Bucură-te cel care mustră pe cel care înseală

Bucură-te conștiință aprinsă a celor care strică casele oamenilor,

Bucură-te mustrare Dumnezeiască a celor care duc în ispită,

Bucură-te vindecare a celor care vor să iasă din păcat,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul VII

Rugându-te pentru bolnavul Iacov, i s-a arătat lui în acea noapte în vis sfântul a cărui nume îl purta și l-a uns pe spate cu alifie în semnul Sfintei Cruci, trezându-se astfel sănătos. Prin aceasta minune s-a vindecat nu numai trupește ci și sufletește dând slavă Domnului Dumnezeului nostru cel Adevărat toată viața lui, pomenind și numele tău alături de cel al sfântului care la vindecat până în clipa morții. Știind puterea rugăciunilor tale făcătoare de minuni, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul VII

Dorind să faci pururea bine, ai aflat în casa unde ai făcut Sfântul Maslu pe bolnavul acela Iacov și i-ai făcut lui cunoscut faptul că poartă numele Sfântului Iacov ruda Domnului, rugându-te pentru sănătatea lui neîntârziat și peste noapte acesta s-a vindecat. Așa precum pe străinul acela l-ai făcut bine, vindecă cu rugăciunile tale și sufletele noastre aflate în necaz ca să te lăudăm pe tine așa:

Bucură-te cel care pururea ai vrut să faci bine pe cei bolnavi trupește,

Bucură-te cel care pururea ai vrut să faci bine pe cei bolnavi sufletește,

Bucură-te cel ale cărui rugăciuni Dumnezeu le-a ascultat de fiecare data,

Bucură-te cel care toate acestea le făceai cu discreție,

Bucură-te cel care ajută pe tot omul aflat în necaz,

Bucură-te cel care nu-și întoarce fața de la instristările noastre

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul VIII

Venind cu credință la tine tânăra care trăia în păcat de 9 ani cu bărbatul acela care nu voia s-o ia de nevastă te-ai rugat pentru ei cu multă ardoare pentru a ieși din păcat. Și iată că nu după mult timp tânăra a venit la biserica ta cu bărbatul acela și acesta, când a dat cu ochii de tine, ca și cum de-odata s-ar fi destrămat legăturile nevăzute ale diavolului i-a zis fetei: „Vreau să mă căsătoresc” și în 10 zile au făcut nunta, luându-te pe tine protector al căsniciei lor. Așa și noi fiind tulburați în căsnicia noastră de vicleniile celui rău, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul VIII

Pentru suferința tinerei aceleia care trăia de 9 ani în păcat cu bărbatul acela care nu voia s-o ia de soție te-ai rugat Domnului pentru ei și îndată s-a făcut nunta. Vâzând binele pe care le-ai făcut lor tinerii aceia te-au luat protectorul căsniciei lor și făcând ascultare față de tine au trăit fericiți până la adânci bătrâneți ducând împreună o viață bineplăcută Domnului. Asemenea lor ne rugăm și noi ție, îndrumă-ne să ne găsim liniștea și pacea ca să putem să te lăudăm așa:

Bucură-te cel care îi întorci pe drumul cel bun pe cei rătăciți,

Bucură-te cel care te rogi cu osârdie pentru toți cei păcătoși,

Bucură-te cel care îi ridici pe toți cei căzuți în păcat,

Bucură-te cel care binecuvântezi cu rugăciunile tale familiile,

Bucură-te cel care ocroteștii familiile celor care se roagă către tine,

Bucură-te cel care înțelepțești pe cei căzuți în ispitele diavolului,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul IX

Când femeia cea necunoscută a vrut a-ți dărui o prescură i-ai spus ei că n-o poți lua pentru că trăia necununată, desi nu ai mai văzut-o niciodată până atunci. L-a fel nu i-ai dat mâna femeii aceleia care a vrut să te cunoască, pentru că ai știut că trăia în păcat. Prin acestea  le-ai mustrat cu blândețe și amândouă au căutat cu atenție spre sufletele lorm, îndeptându-și viața. Pentru că ai puterea a vedea nevăzutul și a ști neștiutul, te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul IX

Având harisma înaintevederii ai cunoscut că femeile acelea trăiau în păcat și din milă pentru păcatele lor ai găsit calea cea mai potrivită să le îndrepți viața. Asemenea lor îndreaptă și viața noastră noastră pentru că multe greșeli le facem fără să le conștientizăm răul pe care ni-l facem atât nouă cât și celorlalți, pierzând sufeletele noastre și tulburând sufeletele celor din jur. Ajută-ne să ieșim din ispitele în care am intrat ca să-ți cântăm cu dragoste:

Bucură-te lumânare care aprinzi lumina conștiinței noastre,

Bucură-te Sfânt care ne arăți unde greșim,

Bucură-te cel care ne ajuți să îndreptăm greșeala,

Bucură-te cel care te rogi alături de noi ca să ne îndreptăm,

Bucuru-te cel care binecuvântezi îndreptarea noastră și te rogi pentru noi

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul X

Fiicei acelei bolnave care punea mult preț pe înfățișare și care te-a judecat pentru hainele tale cele nevoite în rugăciune și ascultare, i te-ai arătat în vis în haine luminoase și prin asta cugetul ei s-a mustrat înțelegând că mai de preț este sufletul omului decât îmbrăcămintea lui. Asemenea ei și noi greșim de multe ori punând preț pe ce nu contează, îndepărtând prin asta de noi harul lui Dumnezeu. Așa cum ai scăpat-o pe ea de această mândrie fără rost, scapă-ne și pe  noi de dânsa și te rugăm, primește rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul X

Stiind că bogăția sufletului nostru este mai de preț decât averea noastră, te-ai arătat în vis fetei aceea care te-a judecat pentru hainele care le purtai și a înțeles că greșea. Asemenea ei, luminează-ne mintea ca să căutăm numai cele cu adevărat folositoare sufletului în acestă viața pentru a ne putea bucura de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Ajută-ne să găsim calea către cele veșnice și nu către cele trecătoare ca să te putem lăuda astfel:

Bucură-te cel care păzește veșnicia,

Bucură-te cel care cunoaște cele cu adevărat spre folos sufletului,

Bucură-te grădinarul sufletelor noastre,

Bucură-te cel care ne luminează viața cu lumina cunoștinței,

Bucură-te cel care ne învață să nu judecăm după aparențe,

Bucură-te cel care ne îndeamnă să căutăm a cunoaște sufletele oamenilor

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul XI

Copilul care te-a văzut ridicându-te de la pământ când te rugai i-a spus mamei sale minunea, iar aceasta, desi s-a cutremurat, l-a liniștit spunându-I că așa fac toți preoții, prinzând și mai mare evlavia față de tine. Asemenea copilului acela și mamei sale, învrednicește-ne a avea și noi parte de minunile tale și primește, te rugăm, rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul XI

Pentru dragostea netăgăduită avută către bunul Dumnezeu te ridicai de la pământ când te rugai. Atât de înălțătoare era rugăciunea ta încât și tu te ridicai spre cer împreună cu dânsa dovedind încă odată că ești bineplăcut Celui de Sus pentru credința ta. Pentru aceasta te rugăm, primește această cântare a noastră:

Bucură-te cel care rugându-te te ridicai de la pământ prin credința ta,

Bucură-te cel care cunoaște puterea credinței și a rugăciunii,

Bucură-te cel care ne îndeamnă și pe noi spre rugăciune,

Bucură-te cel care găsește toate răspunsurile în rugăciune,

Bucură-te cel care găsește toată bucuriea în rugăciune,

Bucură-te cel care mijlocește prin rugăciunile lui toate cele de folos nouă,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul XII

Bunule Nicolae Planas, care ai cuprins cu dragostea ta toți oamenii și pe toți ai căutat a-i duce spre mântuire, care prin exemplul vieții tale ai luminat viața multora, care prin credința ta ai adus la credință pe mulți, care urmând drumul cel drept spre Slava lui Dumnezeu ai întors pe mulți de pe cărări rătăcite primește, te rugăm, rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră.

Icosul XII

Cel care prin sfântă viețuire pământească ai cunoscut mila lui Dumnezeu care te-a învrednicit cu haruri care mai de care mai alese, ai grijă de căsnicia noastră cu rugăciunile tale și dă-ne înțelepciunea de a ne ierta unii pe alții ca să-ți putem aduce cu pace aceste laude:

Bucură-te cel care te-ai sfințit pentru credința ta încă din timpul vieții,

Bucură-te cel care aduce pace în viața și în casele noastre,

Bucură-te cel care răspunde tot timpul rugăciunilor noastre,

Bucură-te cel care bine rânduiește viața noastră,

Bucură-te cel care ne mustră cu blândețe pentru greșelile noastre,

Bucură-te cel care ne iartă de fiecare dată,

Bucură-te cel care ne face sufletul să zâmbească,

Bucură-te cel care are grijă să nu mai greșim,

Bucură-te cel care ne arată calea cea dreaptă,

Bucură-te Sfinte Nicolae Planas iubitorule de pace și mijlocește cu rugăciunile tale împăcarea dintre noi.

Condacul XIII

Închinându-ți toată viața bunului Dumnezeu, care toate le știe, toate le vede și pe toate le stăpânește, te-ai făcut bineplăcut Lui și te-a înzestrat cu mari daruri făcându-te ocrotitor al căsniciei. De aceea te rugăm, apără casa noastră de uneltirile celui rău, dă-ne înțelepciunea de fi buni unul cu altul toată viața noastră, izbăvește-ne de ispite, de gânduri necurate, ajute-ne să îndreptăm greșelile făcute cu voie sau fără de voie, dă-ne părere de rău pentru ele, primește, te rugăm, rugăciunile noastre și du-le cu credința ta la cer pentru a proteja căsnicia noastră. (acest condac se zice de 3 ori)

Urmează Icosul I și Condacul I

Sfântul Nicolae Planas -ocrotitorul celor căsătoriți

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s